تبلیغات
کفسابی شبیه سازی و انجام پروژه ها و مقالات مهندسی برق قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، مهندسی پزشکی و مکاترونیک با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... و ترجمه تخصصی آن ها - شبیه سازی های آماده و انجام شده مقالات کلیه گرایش های مهندسی برق قسمت اول
شبیه سازی اماده برق قدرت با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... ترجمه ت

شبیه سازی های آماده و انجام شده مقالات کلیه گرایش های مهندسی برق قسمت اول

نویسنده :هادی
تاریخ:1395/03/15-08:32

بسم الله الرحمن الرحیم


برای سفارش شبیه سازی های آماده و انجام شده مقالات کلیه گرایش های مهندسی برق، با قیمت بسیار

 مناسب و مقالات چاپ شده در هر سالی، فقط کافی است تماس بگیرید و عنوان موضوع یا درس خود

 را اعلام نمایید(پاسخگویی در کمتر از 30 دقیقه):


09337212591

powergams@gmail.com 

............................................

در زیر فقط تعداد معدودی از مقالات آماده آورده شده است، برای سایر مقالات، مخصوصا مقالات جدیدتر، فقط

 کافی است تماس یگیرید:

 

 قسمت اول مقالات آماده:


................... 

   کد 1            موتور خطی و تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 


SIMULATION MODEL OF THE COUPLE OF LINEAR MOTORS


  مدل شبیه سازی زوج های موتورهای خطی 
........................................................ 
کد 2                                 کنترل مدرن و دینامیک 

  
 THE MODELLING OF ELECTRIC POWER SYSTEMS ON THE STATE SPACE AND CONTROLLING OF OPTIMALLQR LOAD FREQUENCY

  
مدلسازی سیستم های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل بهینه LQR فرکانس بار ..........................................................................................................  
کد 3                           تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

 Modelling and Simulation of Linear Induction Motor Transients Using MATLAB/SIMULINK

  
 مدلسازی و شبیه سازی خطی القایی گذرا موتور با استفاده از نرم افزار مطلب / SIMULINK ............................................................................................................  
کد4                          موتور خطی و تئوری جامع ماشین های الکتریکی 


  

آهنربایی درجه دوم کنترل سرعت

.......................................................................  
کد5                                    بهره‌برداری و دینامیک سیستمهای قدرت

   
Application of fuzzy logic for load frequency control of hydroelectrical power plants

  
استفاده از منطق فازی برای کنترل فرکانس بار نیروگاه های برق آبی ...................................................................................   
کد 6                                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی  

 

  Design of Direct Torque Controller of Induction Motor

(DTc     
طراحی مستقیم گشتاور کنترل از موتور القایی (DTC) 
.................................................................   
کد 7                          تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

      Dynamic Modeling and Simulation of Three phase Small Power Induction Motor

  
مدل سازی و شبیه سازی سه فاز قدرت کوچک موتور القایی دینامیکی .......................................................................................   
کد 8           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت


    Simulation and Analysis of a PMLSM Control SystemBased on SVPWM

  
شبیه سازی و تجزیه و تحلیل یک سیستم کنترل PMLSM بر اساس SVPWM .............................................................................................. 
  کد 9                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرک و الکترونیک قدرت

  
A Novel Direct Torque Control Scheme for Induction Machines With Space Vector Modulation

  
طرح جدید مستقیم کنترل گشتاور برای ماشینهای القایی با مدولاسیون بردار فضایی ...................................................................................................... 
  کد 10                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه

  
 

  
تحقیق از فاز

................................................................................  

کد 11              تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  
   Simulation of PMSM Vector Control System Based on Matlab/Simulink

  
شبیه سازی PMSM سیستم کنترل برداری بر اساس محیط Matlab / Simulink ................................................................................................   
کد 12                           میکروگرید و  دینامیک سیستمهای قدرت و سیستم توزیع 

پایداری در فرکانس برای مدت توزیع از طریق شبکه-گره اینورتر متصل ................................................................................................   
کد 13                         قابلیت اطمینان

 

     Reliability/cost evaluation of a wind power delivery system


      ارزیابی قابلیت اطمینان / هزینه یک سیستم انتقال نیروی باد ...............................................................................   
کد 14                       کنترل مدرن و کنترل فازی

    
  Fuzzy Control of a Quarter-Car Suspension System


  کنترل فازی سیستم تعلیق یک چهارم خودرو 
......................................................   
  کد 15                            قابلیت اطمینان   


   Reliability-based Selection of Wind Turbines for Large-Scale Wind Farms

  
انتخاب بر اساس قابلیت اطمینان توربین های بادی برای مقیاس بزرگ مزارع بادی ..................................................................................................   
 کد 16                        بهره‌برداری و دینامیک سیستمهای قدرت


   Load Frequency Control of an Isolated Small-Hydro Power Plant With Reduced Dump Load

  
کنترل فرکانس بار از کوچک برق آبی نیروگاه ایزوله با کاهش بار تخلیه ....................................................................................   
کد 17                            دینامیک سیستمهای قدرت

  
 Compensator Design and Stability assessment for Fast Voltage Loops of Power Factor Correction Rectifiers

      
طراحی جبران و ارزیابی پایداری را برای حلقه های سریع ولتاژ از امتیازات اصلاح ضریب قدرت ...............................................................................................................   
کد 18                           قابلیت اطمینان


  Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss

  
بازترکیب بندی سیستم های توزیع برق با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات قدرت .................................................................................................   
کد 19                      تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه


  Saturated Induction Machine Modelling Based on High Frequency Signal Injection

  
  اشباع القایی ماشین مدل سازی بر اساس تزریق سیگنال فرکانس بالا ....................................................................................... ......   
کد 20                        دینامیک سیستمهای قدرت و توان راکتیو

  
Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System

    
  جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت .......................................................................................   
کد 21                   الکترونیک قدرت و کنترل محرکه  


   Z-Source Inverter ieee

    
  اینورتر Z-Source 
.............................. 
  کد 22                       دینامیک سیستمهای قدرت

  
Coordinated Control of SVC and PSS for Transient Stability Enhancement of Multi-Machine Power System

  
کنترل هماهنگ SVC و PSS برای گذرا پایداری افزایش چند ماشین سیستم های قدرت ...............................................................................................................   
کد 23                           دینامیک سیستمهای قدرت

  
A Modified Heffron-Phillip’s Model for The Design of Power System Stabilizers


  مدل هفرون-فیلیپ اصلاح شده برای طراحی سیستم های قدرت تثبیت کننده ..................................................................................................   
کد 24                       تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  
   Transformer Internal Faults Simulation

  
شبیه سازی خطاهای داخلی ترانسفورماتور 
  .........................................................   
کد 25                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت


     Investigation on the Ripple Voltage and the Stability of SR Buck Converters With High Output Current and Low Output Voltage


  بررسی ولتاژ موج دار شدن و ثبات مبدل باک SR با خروجی بالا  جریان پایین ولتاژ خروجی ....................................................................................................................   
کد 26                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی

       
          Transient Model for Induction Machines with Stator Winding Turn Faults

  
مدل گذرا برای ماشین آلات القایی با سیم پیچ استاتور خطا روشن ....................................................................................   
کد 27                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت


  SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR


  شبیه سازی در سیکلو کانورتر مبدل FED اسپلیت فاز موتور القایی ....................................................................................   
کد 28                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  
ASYNCHRONOUS MACHINE MODELING USING SIMULINK FED BY PWM INVERTER

  
مدل ماشین سنکرون با استفاده از SIMULINK FEDتوسط اینورتر PWM ....................................................................................... 
  کد 29           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت 


  Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation Strategy

  
بدون سنسور DTC-SVM برای موتور القایی رانده شده توسط تبدیل ماتریس با استفاده از برآورد استراتژی پارامتر .........................................................................................................................................   
کد 30                                دینامیک سیستمهای قدرت


  DAMPING OF ELECTROMECHANICAL MODES USING POWER SYSTEM STABILIZERS (PSS) CASE: ELECTRICAL YEMENI NETWORK

  
نوسانات از حالت های برق با استفاده از تثبیت کننده های سیستم قدرت (PSS) مورد: شبکه یمن الکتریکی ....................................................................................................................................... 
  کد 31                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  
   Modeling and Simulation of Induction Motor Drive with Space Vector Control

  
    مدل سازی و شبیه سازی موتور القایی درایو با فضای کنترل برداری ..................................................................................... 
  کد 32               تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  
 Control Strategy of Buck Converter Driven Dc Motor: a Comparative Assessment


  استراتژی کنترل باک تبدیل رانده دی سی موتور: ارزیابی مقایسه ای .......................................................................................   
کد 33                      تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  
 Analysis on Modeling and Simulink of DC Motor and its Driving System Used for Wheeled Mobile Robot

  
تجزیه و تحلیل در مدلسازی و سیمولینک از DC موتور و سیستم محرکه خود را مورد استفاده برای چرخ دار موبایل ربات 
...................................................................................................................................   
کد 34                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی


   MATLAB as a Substitute for Analysis of Transient Response of Dc Motor without Having Number of Machine

      
نرم افزار مطلب به عنوان یک جایگزین برای تجزیه و تحلیل گذرا پاسخ از دی سی موتور بدون داشتن شماره ماشین . 
..................................................................................................................................   
کد 35                        کنترل مدرن


  A class ofproportional-integral sliding mode control with application to active suspension system

  
در یک کلاس متناسب با انتگرال کشویی کنترل حالت با نرم افزار به سیستم تعلیق فعال ...................................................................................................................   
کد 36                 توان راکتیو و   دینامیک سیستمهای قدرت
  
Voltage Control and Dynamic Performance of Power Transmission System Using Static Var Compensator

  کنترل ولتاژ و عملکرد دینامیکی سیستم انتقال قدرت با استفاده از استاتیک ور جبران .............................................................................................................  
کد 37                        توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

  
 Modified Approach for armonic Reduction in Transmission System Using 48-pulse UPFC Employing Series Zig-Zag Primary and Y-Y Secondary Transformer


  روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از 48 پالس UPFC استخدام سری ZIG-ZAG اولیه و YY ثانویه ترانسفورماتور ..................................................................................................................................   
کد 38                            توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و کیفیت توان 


   Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

    
تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ ........................................................................................   
کد 39                           توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

  
 Voltage Control and Power Oscillation Damping Of Multi-Area Power System Using Static Synchronous Series Compensator

  
کنترل ولتاژ و توان نوسانات از چند منطقه سیستم های قدرت با استفاده از استاتیک سنکرون سری جبران ......................................................................................................................................   
کد 40                          دینامیک سیستمهای قدرت


A Study & Power Flow Control of UPFC with Fuzzy Logic Controller under Symm./Unsymm Fault Condition

  
مطالعه و جریان برق کنترل UPFC با فازی کنترل کننده منطق تحت Symm. / Unsymm خطا وضعیت ..................................................................................................................................   
کد 41                             انرژی نو و الکترونیک قدرت

 

    Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid Applications

      
طراحی و شبیه سازی ها از سوخت اکسید سیستم های قدرت همراه جامد با استفاده از اینورتر سه فاز برای کاربردهای شبکه ......................................................................................................................................     
کد 42                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی


  ROBUST INTERNAL MODEL CONTROL STRATEGY BASED PID CONTROLLER FOR BLDCM

    
کنترل PID مقاوم استراتژی کنترل مدل داخلی بر اساس برایBLDCM .................................................................................   
کد 43                    دینامیک سیستمهای قدرت و حفاظت پیشرفته و سیستم توزیع


  Implementation of Simulink in Protection of Transmission Lines

  
اجرای سیمولینک در حفاظت از خطوط انتقال 
.......................................................... 
  کد 44                           کیفیت توان و دینامیک سیستمهای قدرت


  A D-STATCOM Scheme using Power Quality Improvement in Power System

  
    طرح D-STATCOM با استفاده از بهبود کیفیت توان در سیستم های قدرت ............................................................................................   
کد 45                          توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

  
Analysis and Simulation of a STATCOM for Midpoint Voltage Regulation of Transmission Lines

  
تجزیه و تحلیل و شبیه سازی یک STATCOM برای نقطه میانی ولتاژ تنظیم خطوط انتقال ............................................................................................................. 
  کد 46                                  دینامیک سیستمهای قدرت


Power Flow Controller/Short Circuit Current Limiter

  
جریان برق کنترل کننده / اتصال کوتاه جریان محدود 
................................................................. 
  کد 47                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل فازی


  Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller

  
بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی ..................................................................................................   
کد 48                      کنترل مدرن

  
  Stability of state-proportional integral derivative (PID) feedback control system with time delay

  
ثبات مشتق انتگرال دولت متناسب با سیستم کنترل (PID) بازخورد با تاخیر زمانی ........................................................................................................... 
کد 50                      توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

    
Modeling and Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability in Power System

   
  مدل سازی و شبیه سازی استاتیک وار جبران برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت ...................................................................................................................... 
کد 51                           کنترل مدرن

  
Vibration Control of Bus Suspension System using PI and PID Controller

  
کنترل ارتعاشات واحد اتوبوسرانی سیستم تعلیق با استفاده از PI و PID  کنترل کننده ......................................................................................................... 
کد 52                            توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

    
 Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System

  
جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت ........................................................................................ 
کد 53                              تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  
     SIMULATION FOR A 3-PHASE INDUCTION MOTOR UNDER UNBALANCED CONDITIONS

  
شبیه سازی برای موتور القایی 3 فاز در شرایط نامتعادل 
......................................................................... 
کد 54                               سیستم توزیع


  Hybrid fuel cell based Distributed Generation system for the Mitigation of voltage sag


  بر اساس سلول سوخت ترکیبی توزیع شده سیستم تولید برای کاهش افت ولتاژ ........................................................................................................ 
کد55                               بازار برق و قابلیت اطمینان 


Transmission Planning Considering Reliability and Economic Performances in A Deregulated Environment


  برنامه ریزی انتقال با توجه به قابلیت اطمینان و عملکرد اقتصادی در تجدید ساختار محیط زیست ...................................................................................................................... 
کد 56                             فتوولتائیک و سیستم توزیع 


  Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations


  کنترل نرم ایستگاه ذخیره سازی انرژی باتری (بس) مبتنی بر فتوولتائیک (PV) و تولید نیروی باد، نوسانات ................................................................................................................................... 
کد 57                                   بازار برق و قابلیت اطمینان 

ه باد داده سرعت برای اعزام ارزیابی اقتصادی

.................................................................................... 
کد 58                                 سیستم توزیع و حفاظت


  Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection


  مدل سازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور ..................................................................................... 
کد 59                             سیستم توزیع و دینامیک   
  Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected with doubly fed induction generators

  
تاثیر FACTS کنترل در پایداری سیستم قدرت متصل شده با ژنراتور القایی دو سو تغذیه ............................................................................................................ 
کد 60                              میکرو گرید و سیستم توزیع


  Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting

  
کنترل از Microgrid منبع چندگانه با ساخته شده در تشخیص Islanding و محدود کننده جریان ......................................................................................................................... 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر