تبلیغات
کفسابی شبیه سازی و انجام پروژه ها و مقالات مهندسی برق قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، مهندسی پزشکی و مکاترونیک با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... و ترجمه تخصصی آن ها - شبیه سازی های آماده و انجام شده مقالات کلیه گرایش های مهندسی برق قسمت دوم
شبیه سازی اماده برق قدرت با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... ترجمه ت

شبیه سازی های آماده و انجام شده مقالات کلیه گرایش های مهندسی برق قسمت دوم

نویسنده :هادی
تاریخ:1395/03/15-07:45

بسم الله الرحمن الرحیمبرای سفارش شبیه سازی های آماده و انجام شده مقالات کلیه گرایش های مهندسی برق، باقیمت بسیار مناسب و مقالات چاپ شده

 در هر سالی، فقط کافی است تماس بگیرید و عنوان موضوع یا درس خود را اعلام نمایید(پاسخگویی در کمتر از 30 دقیقه):


09337212591

powergams@gmail.com 

............................................

در زیر فقط تعداد معدودی از مقالات آماده آورده شده است، برای سایر مقالات، مخصوصا مقالات جدیدتر، فقط کافی است تماس یگیرید:


 قسمت دوم مقالات آماده:  
تاثیر FACTS کنترل در پایداری سیستم قدرت متصل شده با ژنراتور القایی دو سو تغذیه 
کد 60                              میکرو گرید و سیستم توزیع


  Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting

  
کنترل از Microgrid منبع چندگانه با ساخته شده در تشخیص Islanding و محدود کننده جریان ......................................................................................................................... 
کد 61                               قابلیت اطمینان

  
Effect of Wind Turbines on Reliability of Distribution Power Systems

  
  تاثیر توربین­های بادی بر قابلیت اطمینان سیستم­های توزیع برق .............................................................................................. 
کد 62                                      میکرو گرید و سیستم توزیع

  
   A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid


  چند متغیره روش های طراحی برای کنترل ولتاژ از Microgrid تک DG-واحد .............................................................................................. 
کد 63                           بازار برق و بهره‌برداری 


  A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation

  
 راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت .................................................................................................... 
کد 64                          بازار برق و بهره‌برداری

سرعت برای اعزام ارزیابی اقتصادی

........................................................................................... 
کد 65                             بازار برق و بهره‌برداری  


An Economic Dispatch Model Incorporating Wind Power

  
پخش بار مدل اقتصادی گنجاندن باد قدرت 
........................................................... 
کد 66                           بازار برق و بهره‌برداری

    
      A demand response based solution for LMP management in power markets

    
  یک راه حل مبتنی بر پاسخ به تقاضا برای مدیریت LMP در بازارهای قدرت ................................................................................................. 
کد67                                  بازار برق و بهره‌برداری


  Back-Pressure Cogeneration Economic Dispatch For Physical Bilateral Contract Using Genetic Algorithms

  
بازگشت فشار تولید همزمان اقتصادی پخش بار به قرارداد دوطرفه فیزیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ............................................................................................................................. 
کد 68                                  بازار برق و بهره‌برداری

  
A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  
بهینه سازی ذرات بصورت اقتصادی پخش بار با توابع هزینه بنا شده ................................................................................... 
کد 69                             
       Tapping power from a HV transmission line overhead ground wire and regulating voltage by means of IVACE technology

  
بهره برداری از قدرت از یک خط انتقال HV بالای سر سیم زمین و ولتاژ تنظیم با استفاده از فن آوری ........................................................................................................................ 
   کد 70                          دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس 
  
P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method 
  
کنترل PQ ماتریس تبدیل بر اساس UPFC با روش کنترل برق مستقیم 
........................................................................................... 
کد 71                             دینامیک سیستمهای قدرت 
  
A Benchmark Problem for Model Based Control System Tests 
  
مشکل حاصل برای آزمایشات سیستم کنترل مبتنی بر مدل 
............................................................................ 
کد 72                             دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل فازی 
  
COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND FUZZY BASED POWER SYSTEM STABILIZER 
  
بررسی مقایسه ای معمولی و FUZZY بر پایدار کننده سیستم قدرت 
............................................................................................ 
کد 73                       کیفیت توان و دینامیک سیستمهای قدرت 
  
Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines 
  
بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال 
..................................................................................................... 
کد 74                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی           
  
SIMULATION FOR A 3-PHASE INDUCTION MOTOR UNDER UNBALANCED CONDITIONS 
  
شبیه سازی برای موتور القایی 3 فاز نامتعادل با 
.............................................................. 
کد 75                     الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 
  
Trans-Z-Source Inverters 
  
.................................. 
کد 76                          موتور خطی و  تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  
Modeling and Design Analysis of a Permanent Magnet Linear Synchronous Generator 
  
مدل سازی و طراحی تحلیل یک آهنربای دائم خطی سنکرون ژنراتور 
......................................................................................... 
کد 77                        الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 
  
Cascade Three-Level AC/AC Direct Converter 
  
آبشاری سه سطح AC / AC تبدیل مستقیم 
.......................................................... 
کد 78                           الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 
  
A Generalized Memory Polynomial Model for Digital Predistortion of RF Power Amplifiers 
  
مدل تعمیم حافظه چند جمله ای برای اعوجاج باند دیجیتال از تقویت کننده های قدرت 
............................................................................................................. 
کد 79                          تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  
Permanent Magnet Synchronous Generator for Wind-Power Generation 
  
آهنربای دائم ژنراتور سنکرون برای باد تولید برق 
.......................................................... 
کد 80                   تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 
  
IMPLEMENTATION OF DIRECT TORQUE CONTROL OF PMSM DRIVE USING SVPWM AND THREE LEVEL INVERTER 
  
پیاده سازی کنترل گشتاور مستقیم درایو از PMSM با استفاده از SVPWM و سه سطح اینورتر 
..................................................................................................... 
 کد 81                                الکترونیک قدرت 
  
Performance of Sinusoidal Pulse Width Modulation based Three Phase Inverter 
  
عملکرد پالس سینوسی عرض مدولاسیون بر اساس سه فاز اینورتر 
........................................................................................ 
 کد 82                           الکترونیک قدرت 
  
Analysis of SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with using V/F Control Based 3 Level Inverter 
  
تجزیه و تحلیل SVPWM بر اساس کنترل سرعت درایو موتور القایی با استفاده از V / F کنترل بر اساس 3 سطح اینورتر 
................................................................... 
کد 83                             دینامیک سیستمهای قدرت 
  
An Indirect Matrix Converter with Unity Voltage Transfer Ratio for Ac To Ac Conversion 
  
تبدیل ماتریس آزاد غیرمستقیم با نسبت انتقال ولتاژ وحدت برای برق مستقیم به برق مستقیم تبدیل 
............................................................................................. 
کد 84                                الکترونیک قدرت 
  
Design and Firing Control of Grid Connected Inverter 
  
طراحی و کنترل شلیک از شبکه اینورتر اتصال 
............................................................ 
کد 85                             تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  
MATHEMATICAL MODELING AND SPEED TORQUE ANALYSIS OF THREE PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR USING MATLAB SIMULINK FOR ELECTRICAL MACHINES LABORATORY 
  
ریاضی مدلسازی و گشتاور سرعت تجزیه و تحلیل از سه فاز موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از متلب SIMULINK برای الکتریکی آزمایشگاهی ماشینهای 
.............................................................................. 
 کد 86                               دینامیک سیستمهای قدرت 
  
Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and VoltageInjection in a Power System 
  
مطالعه و بررسی اثرات UPFC و کنترل سیستم خود را برای جریان برق کنترل و ولتاژ تزریق در سیستم های قدرت 
....................................................................... 
کد 87                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  
Support Vector Machines for Fault Detection in Wind Turbines 
  
پشتیبانی ماشین های بردار برای تشخیص خطا در توربین های بادی 
................................................................................................. 
کد 88                                دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل مقاوم     
  
Fault Tolerant Control of Wind Turbines – a benchmark model 
  
خطا کنترل مقاوم از توربین های بادی - یک مدل معیار 
........................................................................... 
کد 89                               دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس 
  
STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms in Power Grid 
  
STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع بادی در قدرت شبکه 

..............................................................................................

کد 90                          
  
A cascaded dual buck half-bridge inverter for efficient power flow control in grid 
باک دوگانه اینورتر نیم پل آبشاری برای کنترل جریان قدرت مؤثر در شبکه 
............................................................................................. 
کد 91                            دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس 
  
STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms in Power Grid 
  
STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع باد در قدرت شبکه 
......................................................................................................... 
کد 92                                  الکترونیک قدرت 
  
Some Aspects on 3-Phase Bridge Inverter (180 Degree Mode) 
  
برخی از جنبه های در 3 فاز پل اینورتر (180 درجه حالت) 
............................................................................. 
کد 93                                    الکترونیک قدرت 
  
Design and implementation of predictive current control of three-phase PWMrectifier using space-vector modulation (SVM) 
  
طراحی و پیاده سازی کنترل جریان پیش بینی PWM سه فاز یکسو کننده با استفاده از مدولاسیون فضای برداری (SVM) 
................................................................................................... 
کد 94                                  الکترونیک قدرت 
  
Performance of Sinusoidal Pulse Width Modulation based Three Phase Inverter 
  
عملکرد پالس سینوسی عرض مدولاسیون بر اساس سه فاز اینورتر 
.............................................................................................. 
کد 95                                  الکترونیک قدرت 
  
A STUDY OF CARRIER BASED PULSE WIDTH MODULATION (CBPWM) BASED THREE PHASE INVERTER 
  
مطالعه از مدولاسیون CARRIER بر اساس پهنای پالس (CBPWM) بر اساس INVERTER سه فاز 
......................................................................................................... 
کد 96                            تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 
  
Selected Methods in Angular Rotor Speed Estimation for Induction Motor Drives 
  
مواد و روش انتخاب شده در زاویه روتور سرعت برآورد برای درایو موتور القایی 
........................................................................................................ 
کد 97                              تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 
  
Neural-Network-based Programmable State Feedback Controller for Induction Motor Drive 
  
بر اساس عصبی، شبکه، برنامه ریزی دولت کنترل بازخورد برای موتور القایی درایو 
............................................................................................................... 
کد 98                                   الکترونیک قدرت 
  
DISEÑO DE CONVERTIDORES DC-DC TIPO BUCK TÍPICOS Y CONTROLADO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO 
  
طراحی DC-DC مبدل نوع معمولی جفتک انداختن و کنترل شده برای درک بهتر عنوان به عملکرد ارائه شده 
......................................................................................................... 
کد 99                                    الکترونیک قدرت 
  
Improved Step down Conversion in Interleaved Buck Converter and Low Switching Losses 
  
مرحله بهبود پایین تبدیل در در لایه ای باک تبدیل و تلفات کم سوئیچینگ 
.................................................................................................. 
کد 100                         تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 
  
Harmonics Reduction of 3 Level Inverter of SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with Using V/F Control Method 
  
کاهش هارمونیک از 3 سطح اینورتر از SVPWM بر اساس کنترل سرعت موتور القایی درایو با استفاده از روش کنترلV / F 
............................................................................................... 
کد 101                             تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 
  
SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with Using V/F Control Based3-Level Inverter 
  
SVPWM بر اساس کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از درایو با V / F کنترل بر اساس 3 سطح اینورتر 
................................................................................................. 
کد 102                                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  
Very low speed and zero speed estimations of sensorless induction motor drives 
  
سرعت و سرعت صفر برآورد بسیار کم از درایوهای موتور القایی بدون حسگر 
............................................................................................................

کد 103                              دینامیک سیستمهای قدرت

 

Simulation Based Study of Doubly Fed Induction Generators for Wind Electric Generation Using Matlab/Simulink

 

مطالعه بر اساس شبیه سازی ژنراتور مضاعف بانک فدرال القایی برای تولید برق بادی با استفاده از محیط Matlab / Simulink

................................................................................................................................

کد 104                                دینامیک سیستمهای قدرت

 

AN APPROACH BY PST-OLTC FOR THE ENHANCEMENT OF POWER REGULATION

 

توسط

.....................................................................

کد 105                               دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

 

Improving the Fault Behavior of Wind Farms Facing Wind Speed Changes Using STATCOM

 

بهبود

.........................................................................................................................

کد 106                               توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

 

Stability Enhancement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC

 

پایداری افزایش طولانی سیستم انتقال خط با استفاده از استاتیک ور جبران (SVC)

................................................................................................................

 کد 107                                      تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection

 

رمان سه فاز به انتقال پنج فاز با استفاده از یک اتصال ترانسفورماتور ویژه

.....................................................................................................

کد 108                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع

 

Control of an Electronically-Coupled Distributed Resource Unit Subsequent to an Islanding Event

 

کنترل

.............................................................................................................

کد 109                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع و فازی

 

Frequency control in micro-grid power system combined with electrolyzer system and fuzzy PI controller

 

کنترل فرکانس در سیستم قدرت ریز شبکه همراه با سیستم برق و کنترل PI فازی

................................................................................................................

کد 110                                        تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

A Series-Connected Three-Level Inverter Topology for Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Applications

 

توپولوژی اینورتر 3 سطح متصل سری جهت کاربردهای درایو موتور قفسه سنجابی ولتاژ متوسط

......................................................................................................................

کد 111

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

Position and Speed Control of Permanent Magnet Motors, State Space Approach

 

موقعیت و

.........................................................................................

کد 112 

دینامیک سیستمهای قدرت

 

Improved Particle Swarm Optimization Based load Frequency Control In A Single Area Power System

 

بهبود

.................................................................................................

 کد 113                                   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

 Modeling of synchronous machines with magnetic saturation

 

مدل سازی از ماشین آلات سنکرون با اشباع مغناطیسی

................................................................................

 کد 114                                       الکترونیک قدرت

 

Space Vector Pulse Width Modulation Applied to the Three-Level Voltage Inverter

 

پالس فضای برداری عرض مدولاسیون کاربردی به سه سطح ولتاژ اینورتر

.................................................................................................

کد 115                           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

 

Speed Control of Induction Motor Using Eleven Levels Inverter

 

کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از یازده سطح اینورتر

.......................................................................................

کد 116                              موتور خطی و تئوری جامع ماشین های الکتریکی   

 

On PM Tubular Linear Synchronous Motor Modelling

 

فعال مدلسازی PM لوله سنکرون خطی موتور

.....................................................................

 کد 117                         الکترونیک قدرت

 

Symmetrical Control Three Phase High Frequency Isolated DC-DC Converter With Modified Rectifier

 

کنترل متقارن سه فاز فرکانس بالا جدا شده مبدل DC-DC با یکسو کننده تصحیح شده

...............................................................................................................

کد 118                            دینامبک و توان راکتیو 

 

Harmonics and Reactive Power Compensation Using a Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter

 

هارمونیک و اصلاح ضریب قدرت با استفاده از یک آبشاری پل H چند سطحی اینورتر

.......................................................................................................

کد 119                             کیفیت توان و توان راکتیو

 

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

 

یک شبکه-واسط جبران کیفیت برق قدرت در سه فاز برنامه ها سه سیم ریز شبکه

.............................................................................................................

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر