تبلیغات
کفسابی شبیه سازی و انجام پروژه ها و مقالات مهندسی برق قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، مهندسی پزشکی و مکاترونیک با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... و ترجمه تخصصی آن ها - شبیه سازی اماده برق قدرت با نرم افزار گمز GAMS سری اول
شبیه سازی اماده برق قدرت با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... ترجمه ت

شبیه سازی اماده برق قدرت با نرم افزار گمز GAMS سری اول

نویسنده :هادی
تاریخ:1396/04/12-21:32

GAMS شبیه سازی آماده مهندسی برق قدرت با نرم افزار گمز

در زیر، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند، سریع و بهینه ساز گمز آورده شده است. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از طرق زیر اقدام نمایید

توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد:دانلود نرم افزار گمز

.نرم افزار گمز را می توانید از این جا دانلود نمایید
 چیست؟ GAMS

گمز (GAMS) نرم افزار بهینه سازی بسیار قوی و کاربردی است که برای حل مسائل بهینه سازی  خطی، غیرخطی، مسائل برنامه ریزی صحیح و ... بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

این نرم افزار در مهندسی برق و مهندسی صنایع و مسائلی که با اقتصاد و هزینه و بهینه سازی سرو کار دارد، بسیار کاربرد دارد. نرم افزار تخصصی دروسی مثل بهره برداری سیستم های قدرت و بازار برق و ...، گمز است. از مزایای این نرم افزار، جواب قطعی و سریع آن است ( بر خلاف استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری که در متلب اجرا می گردند و به خاطر ماهیت تصادفی آن ها، در هر مرحله اجرا جوابی متفاوت و با مدت زمان زیاد می دهد). همچنین، کاربرد آن در مسائل پیچیده و بزرگ و آسانی استفاده از آن، باعث گرایش و توجه زیاد محققان با آن شده است

گمز (GAMS) نرم افزار بهینه سازی بسیار قوی و کاربردی است که برای حل مسائل بهینه سازی  خطی، غیرخطی، مسائل برنامه ریزی صحیح و ... بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

این نرم افزاردر مهندسی برق و مهندسی صنایع و مسائلی که با اقتصاد و هزینه و بهینه سازی سرو کار دارد، بسیار کاربرد دارد. نرم افزار تخصصی دروسی مثل بهره برداری سیستم های قدرت و بازار برق و ...، گمز است. از مزایای این نرم افزار، جواب قطعی و سریع آن است ( بر خلاف استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری که در متلب اجرا می گردند و به خاطر ماهیت تصادفی آن ها، در هر مرحله اجرا جوابی متفاوت و با مدت زمان زیاد می دهد). همچنین، کاربرد آن در مسائل پیچیده و بزرگ و آسانی استفاده از آن، باعث گرایش و توجه زیاد محققان با آن شده است

علم ریاضی یکی از دقیق ترین و مطمئن ترین علوم می باشد که دقت محاسبات آن از پیدایش این علم تا کنون بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما به تدریج انجام محاسبات و حل معادلات از پیچیدگی خاصی برخوردار شدند که دیگر انجام محاسبات بطور دستی از نظر دقت و زمان امکانپذیر نبود که با ساخت کامپیوتر، سرعت حل مسایل روند فزاینده روبه رشدی پیدا نمودند، اما مسایل تخصصی با توجه به زمانبری بسیار زیاد آن ها قابل حل نبودند، که در این میان پای نرم افزارهای تخصصی به میان آمد. با به وجود آمدن این نرم افزارها گره بسیاری از مسایل ناتمام و زمانبر باز شد، اما فراگرفتن این نرم افزارها خود به مساله ای برای محققین تبدیل شد

امروزه استفاده از نرم افزارهای تخصصی و پیشرفته یکی از ملزومات کار محققین در دستیابی به اهداف تحقیق و نتیجه گیری صحیح و با سرعت و دقت کافی می باشد.گمز (GAMS) نرم افزار بهینه سازی بسیار قوی و کاربردی است که برای حل مسائل بهینه سازی خطی،  غیرخطی، مسائل برنامه ریزی صحیح و ... بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.از مزایای این نرم افزار، جواب قطعی و سریع آن است ( بر خلاف استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری که در متلب اجرا می گردند و به خاطر ماهیت تصادفی آن ها، در هر مرحله اجرا جوابی متفاوت و با مدت زمان زیاد می دهد). همچنین، کاربرد آن در مسائل پیچیده و بزرگ و آسانی استفاده از آن، باعث گرایش و توجه زیاد محققان با آن شده است


 


بخشی از مباحثی که با نرم افزار گمز نوشته می شود، در زیر آمده است

هاب انرژی

خودروهای برق

تعمیرات و نگه داری نیروگاه ها

بازار برق

بهره برداری سیستم های قدرت

تجدید ساختار سیستم های قدرت

انرژی های نو

مباحث ویژه
توزیع اقتصادی بار
در مدار قرار گیری واحدها
برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت تولید
unit commitment
economic dispatch

 برنامه ریزی مشارکت واحدها
کنترل توان راکتیو
کیفیت توان
دینامیک سیستم های قدرت
میگروگرید
انرژی های نو
تجدید ساختار سیستم های قدرت
برنامه ریزی توسعه تولید یا توزیع یا انتقال
مشارکت واحدهای تولید توان

UNIT COMMITMENT, SCHEDULING, EXPANSION PLANNING

حل عدم قطعیت ها
SCUC
مدلسازی منابع تولید پراکنده مانند مزارع بادی
تولید سناریو و کاهش سناریو با استفاده از نرم افزار گمز
لیست برخی از مقالات آماده مهندسی برق قدرت با نرم افزار گمز در زیر آمده است

: n1 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری، خودروهای برقی قابل اتصال به برق، آلودگی و هزینه

IET سال 2013 و از ژورنال

:عنوان

Cost and emission impacts of virtual power plant formation in plug-in hybrid electric vehicle penetrated networks

تاثیرات هزینه و الودگی آرایش نیروگاه مجازی در شبکه هایی تحت نفوذ خودروهای برقی قابل اتصال به برق

:خلاصه مقاله

Abstract

With increasing interest in alternative energy resources and technologies, mass penetration of PHEVs (plug-in hybrid vehicles) into the electricity grid and widespread utilization of DERs (distributed energy resources) are anticipated in the near future. As an aggregation unit, the VPP (virtual power plant) is introduced for load management and resource scheduling. In this article, we develop an energy management model for VPPs and analyze the cost and emission impacts of VPP formation and PHEV penetration. We conduct a case study for the state of California using real-world data from official resources. An average of 29.5% cost reduction and 79% CO2 and 83% NOx emission reductions are attained as shared benefits of consumers in the case study. Results are illustrative of opportunities that VPP formation can provide for the community. Sensitivity of the results to the DER costs and capacities, battery and gasoline prices are also analyzed. In addition, we prove that charging and discharging do not simultaneously occur in the solutions, which leads to a simplification in traditional energy management models.

Keywords

PHEV;

DER;

VPP;

V2G;

Scheduling;

Energy management

دانلود مقاله

دانلود ترجمه مقاله:n2 کد شماره 

مقاله مهندسی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری، پاسح گویی بار، برنامه ریزی روز بعد، انرژی های تجدید IET پذیر)، سال 2013 و از ژورنال

:عنوان

Hourly demand response in day-ahead scheduling for managing the variability of renewable energy

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

:چکیده مقاله

Abstract:

This study proposes a stochastic optimisation model for the day-ahead scheduling in power systems, which incorporates the hourly demand response (DR) for managing the variability of renewable energy sources (RES). DR considers physical and operating constraints of the hourly demand for economic and reliability responses. The proposed stochastic day-ahead scheduling algorithm considers random outages of system components and forecast errors for hourly loads and RES. The Monte Carlo simulation is applied to create stochastic security-constrained unit commitment (SCUC) scenarios for the day-ahead scheduling. A general-purpose mixed-integer linear problem software is employed to solve the stochastic SCUC problem. The numerical results demonstrate the benefits of applying DR to the proposed day-ahead scheduling with variable RES.

Mohammad Shahidehpour

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

چکیده: این مقاله یک مدل بهینه سازی احتمالاتی برای برنامه زمان بندی تولید  روز بعد واحدهای نیروگاهی درسیستم های قدرت پیشنهاد داده است، که در این برنامه از منابع پاسخگوی بار(DR) به منظور مدیریت عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر(RES) استفاده شده است. منابع پاسخگوی بار محدودیت های فیزیکی و عملیاتی بار ساعتی را برای پاسخگوی قابلیت اطمینان محور و اقتصادی در نظر گرفته است. در برنامه زمان بندی احتمالاتی واحدها، احتمال خروج واحدهای نیروگاهی و خطای پیش بینی بار و منابع انرژی تجدید پذیر در نظر پرفته شده است. از روش شببیهسازی مونت کارلو به منظور تولید سناریو استفاده شده است. از نرم افزار general-purpose mixed-integer linear برای حل مسئله برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحد ها استفاده شده است. نتایج عددی نشان می دهد که استفاده از منابع بار پاسخگوی  در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید در حضور عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر دارای سود می باشد.

نویسنده: پروفسور محمد شاهیده پور

دانلود مقاله

دانلود ترجمه مقاله:n3 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، پاسخ گویی بار، برنامه ریزی تولید پراکنده ، سیستم های قدرت ،تجدید ساختار صنعت برق 

 Springer سال 2013 و از ژورنال

:عنوان مقاله

Modeling the effects of demand response on generation expansion planning in restructured power systems

مدل کردن تاثیر پاسخ گویی بار روی برنامه ریزی تولید پراکنده در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده

:کلمات کلیدی

Key words: Demand response, Generation expansion planning, Responsive demand

GAMS نرم افزار شبیه سازی: گمز:n4 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، مدیریت تراکم (گرفتگی) ،روز بعد، سیستم های توزیع، پاسخ گویی بار خانگی ، قیمت های تراکم نوزیع  )، سال 2014 IEEE  و از ژورنال

:عنوان مقاله

Day-Ahead Congestion Management in Distribution Systems Through Household Demand Response and Distribution Congestion Prices

مدیریت تراکم روز بعد در سیستم های توزیع از طریق پاسخ گویی بار خانگی و قیمت های تراکم نوزیع

:کلمات کلیدی

Index Terms—Congestion management, distribution system, distribution congestion price (DCP), household demand response:n5 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات : بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت،  منابع پاسخگویی بار توزیع و مشارکت واحدها، بازار برق روز بعد

 Elsevier سال 2015 و از ژورنال

:عنوان

Impact of demand response resources on unit commitment and dispatch in a day-ahead electricity market

تاثیر منابع پاسخگویی بار روی توزیع و مشارکت واحدها در بازار برق روز بعد   

:کلمات کلیدی

Keywords:

Demand response resources

Unit commitment

Economic dispatch

Power system computation

Electricity market

Nodal pricing:n6 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری، خودروهای برقی قابل اتصال به برق، آلودگی، هزینه

IEEE سال 2013 و از ژورنال

:عنوان مقاله

Cost and emission impacts of virtual power plant formation in plug-in hybrid electric vehicle penetrated networks

تاثیرات هزینه و الودگی آرایش نیروگاه مجازی در شبکه هایی تحت نفوذ خودروهای برقی قابل اتصال به برق

:خلاصه مقاله

Abstract

With increasing interest in alternative energy resources and technologies, mass penetration of PHEVs (plug-in hybrid vehicles) into the electricity grid and widespread utilization of DERs (distributed energy resources) are anticipated in the near future. As an aggregation unit, the VPP (virtual power plant) is introduced for load management and resource scheduling. In this article, we develop an energy management model for VPPs and analyze the cost and emission impacts of VPP formation and PHEV penetration. We conduct a case study for the state of California using real-world data from official resources. An average of 29.5% cost reduction and 79% CO2 and 83% NOx emission reductions are attained as shared benefits of consumers in the case study. Results are illustrative of opportunities that VPP formation can provide for the community. Sensitivity of the results to the DER costs and capacities, battery and gasoline prices are also analyzed. In addition, we prove that charging and discharging do not simultaneously occur in the solutions, which leads to a simplification in traditional energy management models.

Keywords

PHEV;

DER;

VPP;

V2G;

Scheduling;

Energy management

:چکیده

تاثیرات هزینه و الودگی آرایش نیروگاه مجازی در شبکه هایی تحت نفوذ خودروهای برقی قابل اتصال به برق

:وب سایت مقاله و ژورنال

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213007159:n7 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری، پاسح گویی بار، برنامه ریزی روز بعد، انرژی های تجدید IET پذیر )، سال 2013 و از ژورنال

:عنوان مقاله

Hourly demand response in day-ahead scheduling for managing the variability of renewable energy

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

:خلاصه مقاله

Abstract:

This study proposes a stochastic optimisation model for the day-ahead scheduling in power systems, which incorporates the hourly demand response (DR) for managing the variability of renewable energy sources (RES). DR considers physical and operating constraints of the hourly demand for economic and reliability responses. The proposed stochastic day-ahead scheduling algorithm considers random outages of system components and forecast errors for hourly loads and RES. The Monte Carlo simulation is applied to create stochastic security-constrained unit commitment (SCUC) scenarios for the day-ahead scheduling. A general-purpose mixed-integer linear problem software is employed to solve the stochastic SCUC problem. The numerical results demonstrate the benefits of applying DR to the proposed day-ahead scheduling with variable RES

Mohammad Shahidehpour

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

چکیده: این مقاله یک مدل بهینه سازی احتمالاتی برای برنامه زمان بندی تولید  روز بعد واحدهای نیروگاهی درسیستم های قدرت پیشنهاد داده است، که در این برنامه از منابع پاسخگوی بار(DR) به منظور مدیریت عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر(RES) استفاده شده است. منابع پاسخگوی بار محدودیت های فیزیکی و عملیاتی بار ساعتی را برای پاسخگوی قابلیت اطمینان محور و اقتصادی در نظر گرفته است. در برنامه زمان بندی احتمالاتی واحدها، احتمال خروج واحدهای نیروگاهی و خطای پیش بینی بار و منابع انرژی تجدید پذیر در نظر پرفته شده است. از روش شببیهسازی مونت کارلو به منظور تولید سناریو استفاده شده است. از نرم افزار general-purpose mixed-integer linear برای حل مسئله برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحد ها استفاده شده است. نتایج عددی نشان می دهد که استفاده از منابع بار پاسخگوی  در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید در حضور عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر دارای سود می باشد.

نویسنده: پروفسور محمد شاهیده پور

:وب سایت مقاله و ژورنال

http://ieeexplore.ieee.org/document/6519636/?tp=&arnumber=6519636:n8 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، پاسخ گویی بار، برنامه ریزی تولید پراکنده ، سیستم های قدرت ،تجدید ساختار صنعت برق 

 SPringer سال 2013 و از ژورنال

:عنوان مقاله

Modeling the effects of demand response on generation expansion planning in restructured power systems

مدل کردن تاثیر پاسخ گویی بار روی برنامه ریزی تولید پراکنده در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده

:کلمات کلیدی

Key words: Demand response, Generation expansion planning, Responsive demand:n9 کد شماره

مقاله مهندسی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، مدیریت تراکم (گرفتگی) ،روز بعد، سیستم های توزیع، پاسخ گویی بار خانگی ، قیمت های تراکم نوزیع  )،

IEEE سال 2014 و از ژورنال 

:عنوان مقاله

Day-Ahead Congestion Management in Distribution Systems Through Household Demand Response and Distribution Congestion Prices

مدیریت تراکم روز بعد در سیستم های توزیع از طریق پاسخ گویی بار خانگی و قیمت های تراکم توزیع

:کلمات کلیدی

Index Terms—Congestion management, distribution system, distribution congestion price (DCP), household demand response
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر